Saturday, May 12, 2012

म्हाया गडी माया सोबती - Marathi Poem for friends

म्हाया गडी माया सोबती - Marathi Poem for friends

असा माया गडी, काय  सांगू मी 
जसा दारासिंग  जसा  दोस्ताचा दोस्त
दुष्मनासाठी काळ  आणि प्रेमासाठी दिलदार 
जसा तुमचा आणि माझा आवडता
असा आहे माया गडी  माया सोबती 

Read more Marathi poems for friends on my Marathi blog

No comments:

Post a Comment