Monday, January 31, 2011

MPSC Ok I Will Do It: Eka Bhandkhor Mitrachi Aathavan - Marathi Kavita for Friends

MPSC Ok I Will Do It: Eka Bhandkhor Mitrachi Aathavan - Marathi Kavita for Friends: "कधी मैत्रिणीच्या / मित्राच्या नावाने , तर कधी उगाच कारन नसताना भांडाव,
दिवस असेच भांडत जातात , मैत्री आणखी घट्ट होत जाते ,
अस वाटते नेहमी जवळ रहव आणि असाच भांडत राहव,"

No comments:

Post a Comment